Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

(Schoon)puin

Onder puin verstaan wij steenachtige materialen, zoals baksteen, dakpannen, tegels, keramiek, betonresten (eventueel met vlechtwerk). Het puin wordt door ons in twee groepen ingedeeld, schoon puin en niet schoon puin. Wanneer u dit puin goed gescheiden aanlevert, kunnen wij dit uitstekend verwerken in onze puinbreker. Daarnaast scheelt het u aanzienlijk in de kosten. Wij rekenen bij plaatsing van een container een borg met u af. Na het lossen van het puin op onze locatie controleren wij of het inderdaad schoon puin betreft. Klopt dit, dan betalen wij u het eventueel teveel betaalde bedrag terug. Voor ongesorteerd bouw- en sloopafval geldt een andere manier van verwerken.

Onder schoon puin verstaan wij, dit kunnen wij uitstekend in onze puinbrekers verwerken, o.a.:

• paalkoppen
• betonpuin
• metselwerk
• specie
• kalkzandsteen
• dakpannen
• stenen

Dit schone puin transporteren wij naar onze breekinstallatie. Door middel van breken, zeven, windshiften en een magneet voor het schreiden van het betonijzer maken wij er vervolgens een gecertificeerd puingranulaat van. Dit wordt gebruikt als onderlaag bij wegenbouw, (tijdelijke) bouwwegen en ingezet als terreinverharding. Het puingranulaat kunnen wij overigens (terug) leveren met trailers of met containers en u kunt het ook bij ons afhalen.

Niet schoon puin:
• gips
• gasbeton
• klei
• metalen
• meer dan 10% zand/grond
• klein gevaarlijk afval
• minerale olie
• huisvuil
• ernstige verontreinigingen met roet, asbest en asbest gelijkend materiaal en ander afval dan bovengenoemd.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Bel (033) 4558283 of mail naar containers@smink-groep.nl