Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Afvalberging

De Smink Groep richt zich op het recyclen van afvalstromen of maakt deze geschikt voor hergebruik. Maar voor enkele afvalstromen bestaan nog geen verwerkingsmethoden, zoals niet-reinigbare grond en slib en bagger afkomstig van de grondreiniging. Deze storten wij op onze afvalberging. Deze is aangelegd volgens het IBC-principe: Isoleren, Beheersen en Controleren. De isolatie bestaat uit een waterdichte laag onder het afval en een zeven meter diepe wand in de bodem rond de hele afvalberging. Met een grondwateronttrekking beheersen we het grondwater en we controleren continue de werking van de systemen. Via onze eigen waterzuivering zuiveren we het overtollige regenwater uit de afvalberging. Wanneer de afvalberging vol is, dekken we deze af en ontstaat een uniek recreatiegebied aan de rand van Amersfoort.

Groene stroom uit stortgas


Bij de afbraak van het afval ontstaan stortgassen. Dit gas (ca. 300m³ per uur) onttrekken wij uit het afvalpakket en we wekken er groene stroom mee op (620kW per uur). Dit is ruim voldoende om ons hele bedrijf van stroom te voorzien. Ook blijft er nog energie over voor ca. 750 huishoudens en die leveren we terug aan het net. De restwarmte van de motor die de elektriciteit opwekt, gebruiken we om ons kantoor te verwarmen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving.

Waterzuiverings-installatie

Het regen water dat op de stortplaats valt wordt aan de onderkant van het stort met behulp van een drainage systeem opgevangen. Dit vrijkomende percolatie water wordt in onze waterzuivering biologisch gezuiverd.

Waterzuiveringsinstallatie

De biomassa die daarbij ontstaat wordt door middel van membraamfilters van het water gescheiden. Het gezuiverde water gebruiken we voor stofbestrijding op ons terrein of wordt geloosd op het gemeentelijk riool. Jaarlijks wordt er 135.000 m3 water gezuiverd.