Grondreiniging

Het samenwerkingsverband tussen de Smink Groep en Boskalis Dolman, genaamd Smink Boskalis Dolman vof, biedt de totaaloplossing voor inzameling en bewerking van minerale afvalstoffen (verontreinigde grond, veegvuil, zeefzand, riool-, kolken-, en gemalenslib). Deze afvalstoffen zijn verontreinigd met bijv. zware metalen, minerale olie, PAK's en bestrijdingsmiddelen.

Met behulp van een extractieve reinigingsinstallatie (fysisch-chemisch) worden de schone bestanddelen (zand) gescheiden van de verontreinigde delen (slib). Het verontreinigde slib wordt op onze afvalberging gestort.

Bekijk hoe het proces in zijn werk gaat in de onderstaande video:

Het gereinigde zand is geschikt voor hergebruik en wordt geleverd met een certificaat volgens de BRL 7500. Het zand is zeer geschikt als ophoog-, aanvul- en funderingsmateriaal. Door gebruik te maken van dit gereinigde zand worden primaire materialen uitgespaard en draagt dit bij tot een duurzame samenleving. Gedurende het jaar wordt ongeveer 200.000 ton verwerkt door deze installatie. 

Contactgegevens:

Smink Boskalis Dolman v.o.f.
Tel. (033) 455 82 84
Fax (033) 455 69 42
KvK 31045945