Duurzaamheidsverslag

Voor de Smink Groep is duurzaam ondernemen al ruim 20 jaar vanzelfsprekend. Niet voor niets is hergebruik van (afval)materialen één van de pijlers onder ons bedrijf. Onze activiteiten op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking voeren wij zo efficiënt en maatschappelijk verantwoord mogelijk uit. 

Dit geldt voor ons materieel (lage milieubelasting) en voor onze medewerkers die wij efficiënt willen inzetten naar ieders persoonlijke mogelijkheden en wensen. Zo proberen wij een optimale balans te bereiken tussen people, planet en profit. 

Jaarlijks publiceert Shanks Group een verslag over haar prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Al sinds de jaren tachtig doet Shanks Group verslag van haar prestaties op milieu-, arbo- en veiligheidsgebied. Download hieronder de laatste versie van de duurzaamheidsverslag. De informatie van de Smink Groep is in dit verslag verwerkt.