Geschiedenis

Wim Smink legde in 1955 de fundamenten voor de huidige organisatie. Begonnen als handels- en aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, werd eind jaren zeventig de exploitatie gestart van een afvalberging aan de Lindeboomseweg in Amersfoort.

In de loop der jaren startte Smink daarnaast met een aantal andere afvalverwerkende activiteiten, zoals het breken van puin, het composteren van groenafval, het sorteren van bedrijfs-, bouw- en sloopafval en het reinigen van grond. Het inzamelen van afval was een logisch vervolg op deze activiteiten.

Gebr. Tammer

In 2008 werd Gebr. Tammer uit Soesterberg door Smink overgenomen. Gebr. Tammer startte in 1916, in Soesterberg, als zandbedrijf. Vanuit het winnen en leveren van zand zette het bedrijf vervolgens de stap naar het grondverzetwerk en de afvoer van afval.


Shanks Nederland

De Smink Groep maakt sinds 2006 onderdeel uit van Shanks Nederland. Hierdoor werd het bedrijf onderdeel van een landelijk netwerk van dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking.

Het handels- en aannemeringsbedrijf van de Smink Groep is in 2016 verkocht. De handel en transport van grondsoorten en primaire en secundaire bouwstoffen is wel in beheer gebleven van de organisatie.