Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Beleidsverklaring

Beleid op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

De directie van de Smink Groep stelt zich bij de uitoefening van alle onderdelen van bedrijfsvoering ten doel, zorg te dragen voor een juiste kwaliteit van het product en de dienstverlening, goede arbeidsomstandigheden en een zo gering mogelijke milieubelasting.

Kernpunten van het beleid zijn:

  • efficiĆ«nt en winstgevend aannemen en uitvoeren van werkzaamheden alsmede be- en verwerken van afvalstoffen en opereren op de markt;
  • tevreden klanten waardoor duurzame relaties worden opgebouwd en onderhouden;
  • een open transparante communicatiestructuur onderhouden met overheid en belanghebbenden;
  • streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu in de bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen door benutten van initiatieven en opgedane ervaringen;
  • opleiden en trainen van medewerkers ten bate van processen en om de positie van het bedrijf en de medewerkers te verbeteren;
  • voorkomen van persoonlijk letsel, materiĆ«le schade en milieu-incidenten bij zowel de eigen medewerkers als derden;
  • maatregelen om aangeboden afval veilig te be- en verwerken op een zodanige wijze dat hinder, schade en gevaar voor mens en omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Bevorderen van gezondheid en welzijn van medewerkers;
  • een verantwoorde positie in de samenleving in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


D.A.J. Story

directeur Smink Afvalverwerking B.V.